Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia
Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
z wielką radością zaprasza na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 21 października 2017r.

Zjazd rozpocznie się mszą św. w Katedrze pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Legnicy, w intencji wszystkich Absolwentów oraz tych, którzy już odeszli. Powitamy Was w murach Naszej szkoły. Odnowiona elewacja budynku, odrestaurowane pomieszczenia lekcyjne i nowoczesne wyposażenie pracowni dodają "starej" szkole nowego blasku.
Zjazd zakończy się uroczystą kolacją i spotkaniem towarzystkim w Sali Bankietowej przy ulicy Kawaleryjskiej, gdzie czekać na Państwa będą miłe niespodzianki. Pragniemy, by Zjazd był dla wszystkich wielkim przeżyciem, odnowieniem przyjaźni ze szkołą, koleżankami, kolegami i miastem.

Pragnąc utrwalić Nasze spotkanie, mamy zamiar uroczyście odsłonić dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza z nich będzie upamiętniała długoletniego dyrektora szkoły Pana Ryszarda Pasternaka, z kolei druga będzie pamiątką wspólnie spędzonych chwil oraz przypominać będzie o jubileuszu Naszej Szkoły. Prosimy o zakup cegiełki, z której dochód zostanie przeznaczony na wykonanie pamiątkowych tablic i organizację uroczystości. Z góry dziękujemy za Państwa szczodrość.

Twoje Wspomnienia

Szkoła to nie tylko budynek, w którym się spotykamy, nie tylko tablice, ławki, krzesła i przyrządy pomiarowe. To przede wszystkim ludzie, którzy zostawili tutaj część swego życia. To uczniowie – ich sukcesy i porażki, przyjaźnie i koleżeństwa, które często przetrwały wiele lat. To pierwsze miłości i zauroczenia – radości i gorzkie rozczarowania. To nauczyciele – mniej lub bardziej lubiani i szanowani. To ich wiedza, której cząstkę przekazali nam jako depozyt na dorosłe życie. To tradycje, którą wspólnie tworzyliśmy na przestrzeni lat.
Nasza szkoła – Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy przygotowuje się do obchodów siedemdziesięciolecia powstania. Z okazji tej uroczystości opracowana będzie monografia, na której karty pragniemy przelać część naszych wspólnych dziejów.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do tych, którzy chcieliby podzielić się swymi wspomnieniami z lat, które tu spędzili, z historii smutnych i radosnych, anegdot o uczniach i nauczycielach – po prostu napiszmy razem tę historię naszego życia.

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich wspomnień.

Wspomnienia w innej formie prosimy przesyłać na adres e-mail: 70leciezsem@gmail.com

Program uroczystości:

 9:00  Msza święta w Katedrze pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła,
10:30 Powitanie absolwentów w szkole,
12:00 Jubileusz Szkoły - w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej (ul. Benjamina Bilsego),
14:00 Spotkanie absolwentów z wychowawcami klas oraz zwiedzanie szkoły,
15:00 Odsłonięcie pamiątkowych tablic upamiętniających dyrektora szkoły Ryszarda Pasternaka i 70-lecie szkoły,
20:00 Uroczysta kolacja i spotkanie towarzystkie w Sali Bankietowej przy ulicy Kawaleryjskiej. tablica1 tablica2
Projekty pamiątkowych tablic

Koszt Zjazdu Absolwentów:

-cegiełka na ufundowanie tablic pamiątkowych i organizację uroczystości - 10zł
-monografia jubileuszowa ZSEM - 20zł
-kolacja wraz ze spotkaniem towarzystkim - 150zł
(osoba towarzysząca - 150zł)

Razem uczestnictwo pełne - 180zł
(z osobą towarzyszącą - 330zł)

Osoby, które chciałyby wziąć udział w Balu,
mogą wpłacić kwotę 150zł do dnia 21.10.17,
do godziny 10:00 w kasie szkoły.

Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacji Jubileuszu 70-lecia ZSEM, zgodnie z Ustawną z Dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

ul. Fryderyka Skarbka 4
59-220 Legnica
tel. 768 523 705
email: zsemleg1@wp.pl

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

email: 70leciezsem@gmail.com

Historia szkoły

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy jest budowlą wzniesioną w latach 1865-1867 wg projektu legnickiego radcy budowlanego Kirchnera, w pasie powstałym po wyburzonych i splantowanych w 1860r. obwarowaniach miejskich. Zbudowana została w stylu nawiązującym do renesansowych włoskich pałaców, z pięcioosiowym ryzalitem, z bogatym, architektonicznym wystrojem elewacji i wewnętrznym dziedzińcem. Charakteryzuje się monumentalnością i elegancją. Budowla była siedzibą ewangelickiego gimnazjum miejskiego, mieściła też bibliotekę miejską i archiwum.

Dawniej Aktualnie

Kalendarium historyczne

1946 - Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Pracującej
1947 - Wręczenie szkole pierwszego sztandaru na Dolnym Śląsku
1947/48 - Otwarcie klasy Gimnazjum Energetycznego dla młodzieży z Jugosławii (w drodze wymiany wyjechała na podobnych warunkach jedna z klas Gimnazjum Energetycznego)
1951 - Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową
1952 - Połączenie ZSZ ze Szkołą Energetyczną pod nazwą Technikum Energetyczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w budynku przy ul. Lampego 4
1957 - Powstanie Technikum Energetycznego dla Pracujących
1972 - I zjazd absolwentów połączony z nadaniem szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz wręczenie szkole nowego sztandaru
1974 - Otwarcie nowych Warsztatów Szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej
1978 - Zainstalowanie szkolnej telewizji obwodowej
1985 - Otwarcie pracowni komputerowej
1994 - Otwarcie sali sportowej - siłowni
1997 - Przekształcenie Warsztatów Szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego
Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia ZSE-M
2001 - Powstanie Europejskiego Muzeum Pieniądza
2002 - Powstanie 4 letniego Technikum Elektrycznego 4 letniego Technikum Elektronicznego i Technikum Uzupełniające, otwarcie nowoczesnej siłowni szkolnej
2003 - Powołanie zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki "Schola Nostra"
2004 - Otwarcie czytelni multimedialnej, generalny remont i oddanie do użytku małej sali gimnastycznej
2004 - Wizyta w szkole absolwentów - rocznik 1954 w ramach Zjazdu Legniczan
2005 - Otwarcie Ośrodka Egzaminacyjnego Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
2007 - Wizyta w szkole Ambasadora Unii Europejskiej Lugi Brasa

Autorzy: Zbigniew Kwaśniewicz, Damian Giedrojć
Grafika: Amadeusz Żurawiecki, Marcel Majuch