Jakie są kryteria przyznawania stypendium?

Kryteria stypendialne

Program stypendialny dla młodzieży technikum

Wiele stypendiów przyznawanych jest tylko na jeden rok, najczęściej na pierwszy rok studiów. Po tym czasie możesz ubiegać się o inne stypendium, znaleźć pracę w Polsce lub rozważyć studia za granicą. Jeśli studiujesz na studiach magisterskich, stypendium może być przyznawane na dwa razy dłuższy okres niż studia licencjackie. Jeśli studiujesz na krótszym programie, sprawdź, czy stypendium jest oferowane na cały okres trwania programu.

Miesięczna wysokość stypendium zależy od Twoich kosztów utrzymania oraz od tego, ile pieniędzy ma każdy fundusz stypendialny. O szczegóły musisz zapytać w funduszu stypendialnym. Większość funduszy stypendialnych daje Ci miesięczne stypendium w wysokości około 1 000 zł.

Jeśli otrzymasz stypendium, możesz ubiegać się o dotację lub pożyczkę od rządu. Warunki są nieco inne, więc upewnij się, że ubiegasz się o odpowiedni rodzaj pomocy finansowej. Jeśli otrzymasz stypendium i zapomogę, fundusz stypendialny wypłaci Ci różnicę między kosztami utrzymania a wysokością stypendium.

Stypendia są przyznawane na podstawie szeregu kryteriów, w tym Twoich wyników w nauce, aktywności pozaszkolnej, biegłej znajomości języka polskiego, sytuacji finansowej i dostępności funduszy. Warto ubiegać się o stypendia jak najwcześniej, jeszcze przed złożeniem wniosku o przyjęcie na studia.

Loading...