O Prywatnym Technikum

Strona Prywatnego Technikum

O szkole

Pomysł utworzenia szkoły zrodził się w konsekwencji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, w którym obserwowano rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych inżynierów, techników i wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach mechaniki i elektrotechniki.

Misją prywatnego technikum jest stworzenie wysoko wykwalifikowanych inżynierów i naukowców z szeroką perspektywą, zdolnościami twórczymi i zdolnością do aplikacji.

Do szkoły może uczęszczać każdy, kto chce zdobyć wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjnych. Nie ma ograniczeń wiekowych przy przyjęciu. Co roku naukę w Zespole Szkół rozpoczyna około 150 osób, wśród których są zarówno absolwenci szkół (np. licealiści), jak i osoby już pracujące (np. absolwenci techników i posiadacze świadectw ukończenia szkoły zawodowej).

Nauczanie w Prywatnym Technikum prowadzone jest głównie w formie nauczania indywidualnego, uzupełnionego nauczaniem grupowym z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i elektrotechnika. Nauczanie w Zespole Szkół odbywa się w języku angielskim, co oznacza, że uczniowie uczą się bezpośrednio od nauczycieli, którzy są native speakerami języka angielskiego.

Certyfikaty zawodowe w Prywatnym Technikum

Jest jeszcze jeden ważny aspekt nauki w tej szkole. Mianowicie uczniowie mogą również zdobyć certyfikaty zawodowe w dyscyplinach inżynierskich, takich jak elektronika i elektromechanika, elektrotechnika, pneumatyka i hydraulika, inżynieria komputerowa oraz eksploatacja maszyn mobilnych. Certyfikat zawodowy jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz ukończył studia w danej gałęzi inżynierii i zdobył niezbędne umiejętności i wiedzę.

Świadectwo zawodowe wydane przez Prywatne Technikum jest ważnym dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz ukończył naukę w danej gałęzi inżynierii oraz nabył niezbędne umiejętności i wiedzę. Może być wykorzystany do uzyskania zatrudnienia w danej gałęzi inżynierii.

Loading...