O Prywatnym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym

Strona Prywatnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego

O szkole

Dlaczego powstało Prywatne Technikum Mechaniczno-Elektryczne?

Pomysł utworzenia szkoły zrodził się w konsekwencji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, w którym obserwowano rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych inżynierów, techników i wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach mechaniki i elektrotechniki. Pierwotnym założeniem było utworzenie połączonego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ukierunkowanego na badania i kształcenie w zakresie mechaniki i elektrotechniki.

Kompleks jest wspólną szkołą, która składa się z Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego. Wydziały mają wspólne zaplecze badawcze, laboratoria i warsztaty. Kompleks skierowany jest zarówno do specjalistów, jak i badaczy o długofalowej perspektywie w dziedzinie mechaniki i elektrotechniki. Jego misją jest stworzenie wysoko wykwalifikowanych inżynierów i naukowców z szeroką perspektywą, zdolnościami twórczymi i zdolnością do aplikacji.

Kto może uczyć się w Prywatnym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym?

Do szkoły może uczęszczać każdy, kto chce zdobyć wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjnych. Nie ma ograniczeń wiekowych przy przyjęciu. Co roku naukę w Zespole Szkół rozpoczyna około 150 osób, wśród których są zarówno absolwenci szkół (np. licealiści), jak i osoby już pracujące (np. absolwenci techników i posiadacze świadectw ukończenia szkoły zawodowej).

Nauka w Prywatnym Technikum

Nauczanie w Prywatnym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym prowadzone jest głównie w formie nauczania indywidualnego, uzupełnionego nauczaniem grupowym z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i elektrotechnika. Nauczanie w Zespole Szkół odbywa się w języku angielskim, co oznacza, że uczniowie uczą się bezpośrednio od nauczycieli, którzy są native speakerami języka angielskiego.

Studia magisterskie w Technikum

Szkoła oferuje roczny program Master's Degree nauczany w języku angielskim. Master Degree w Zespole Szkół to unikalny w Polsce program łączący dogłębną wiedzę inżynierską z wiedzą o zarządzaniu i przedsiębiorczości. Program jest otwarty zarówno dla absolwentów prywatnego technikum, jak i dla absolwentów innych uczelni, którzy chcą zdobyć konkretne umiejętności w zakresie zarządzania inżynierskiego i przedsiębiorczości.
Program nauczania programu studiów magisterskich został opracowany zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów. Składa się z 32 kursów, z których każdy jest wart 10 punktów ECTS. Po ukończeniu tego programu absolwenci otrzymają tytuł magistra wydany przez Prywatne Technikum Mechaniczno-Elektryczne.

Certyfikaty zawodowe w Prywatnym Technikum

Jest jeszcze jeden ważny aspekt nauki w tej szkole. Mianowicie uczniowie mogą również zdobyć certyfikaty zawodowe w dyscyplinach inżynierskich, takich jak elektronika i elektromechanika, elektrotechnika, pneumatyka i hydraulika, inżynieria komputerowa oraz eksploatacja maszyn mobilnych. Certyfikat zawodowy jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz ukończył studia w danej gałęzi inżynierii i zdobył niezbędne umiejętności i wiedzę.

Świadectwo zawodowe wydane przez Prywatne Technikum Mechaniczno-Elektryczne jest ważnym dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz ukończył naukę w danej gałęzi inżynierii oraz nabył niezbędne umiejętności i wiedzę. Może być wykorzystany do uzyskania zatrudnienia w danej gałęzi inżynierii.

Loading...